Шаровечківська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Хмельницької громади

Правила благоустрою територій Шаровечківської ОТГ

Дата: 24.05.2019 16:52
Кількість переглядів: 607

 

УКРАЇНА

ШАРОВЕЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ,  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ВІСІМНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ     РАДИ

СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

від   23  травня   2019  РОКУ  № 8

с.Шаровечка

Про затвердження Правил благоустрою території населених  пунктів
Шаровечківської  сільської ради Хмельницького  району Хмельницької області


    Відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та з метою забезпечення благоустрою населених пунктів  Шаровечківської сільської ради, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об'єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Шаровечківської сільської ради, керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

                                                      ВИРІШИЛА:
1. Винести на громадське обговорення «Правила благоустрою території населених пунктів Шаровечківської  сільської ради Хмельницького району Хмельницької області», (далі «Правила благоустрою») (додаються) в період з 24 травня 2019 року по 24  червня 2019 року, та затвердити «Правила благоустрою території населених пунктів Шаровечківської  сільської ради Хмельницького району Хмельницької області» на черговій сесії сільської ради.
2. Секретарю сільської ради Глібко І.С. забезпечити висвітлення проекту рішення на офіційному сайті Шаровечківської сільської ради.

3. Надані коментарі, пропозиції та зауваження розглянути  під час доопра-цювання проекту рішення.
4. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити реалізацію положень та вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради (Голови постійних комісій Банашко І.Ю., Міхалець О.В., Брончковський В.І.)      Сільський голова                                               Б. Бондар

 

ДОДАТОК 1

До рішення 18-ї сесії ради сьомого скликання

№ 8 від 23.05.2019 року

 

 Правила 
благоустрою території населених пунктів Шаровечківської сільської ради Хмельницької області (села Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця).

 

1. Загальні положення

Правила благоустрою території населених пунктів Шаровечківської сільської ради Хмельницької області (села Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця) (далі – Правила) розроблені з врахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою сіл і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, торговельних закладів, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селах, управління у сфері благоустрою сіл здійснює виконавчий комітет Шаровечківської сільської ради.

Рішення сесії Шаровечківської сільської ради щодо благоустрою сіл Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця є обов’язковим для виконання розміщеними на території Шаровечківської сільської ради  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населених пунктів.

 

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів

у сфері благоустрою населеного пункту

Кожен громадянин окремого села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території відповідного села.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх на офіційному сайті Шаровечківської сільської ради.

Внесення змін до Правил  здійснюється сесією Шаровечківської сільської ради у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

 

 3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері

благоустрою населеного пункту

 Органи самоорганізації населення (вуличні та сільський комітети) мають право:

- вносити в установленому порядку на розгляд Шаровечківської сільської ради пропозиції з питань благоустрою сіл Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця;

- організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою відповідного села;

- здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

- інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою сіл Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця;

- вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

 

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці кожного населеного пункту.

4.2. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території сіл Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця, приватних підприємців.

4.3. Межі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

4.4. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Шаровечківської громади), виконуються громадськими працівниками згідно направлення Хмельницького  міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області, працівниками установ сільської ради.

4.5 Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.6. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у відповідному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради.

4.7. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язаний, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

4.8. Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд проводиться мешканцями будинків за їх власний кошт.

4.9. Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводяться виконкомом сільської ради.

 

5. Заходи з реалізації Програми благоустрою території населеного пункту

 

Реалізація Програми благоустрою території населених пунктів здійснюється наступним чином:

5.1 Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території сіл Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця.

5.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території певного населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

5.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

5.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6. Підприємства, установи, організації та мешканці сіл можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до цільового фонду сільської ради.

5.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою у повному обсязі несе виконавчий комітет сільської ради.

 

6. Вимоги до впорядкування території населеного пункту

 

6.1 Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту

6.1.1 Підприємства, організації, установи та приватні підприємці мають право:

- брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

- вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

6.1.2 Підприємства, організації, установи та приватні підприємці  у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

 - утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними ( в т.ч. і на умовах договору) об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Шаровечківської сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

 

6.2 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

населеного пункту

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

 

- користуватись об’єктами благоустрою села;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

 

6.2.2 .Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

 

 - утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою території села;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

- на добровільних засадах допомагати фізичною працею або здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

 

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту  забороняється:

 

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

- мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населених пунктів.

 

6.3 Організація утримання зелених насаджень на території села

 

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

- на об’єктах комунальної власності – виконком сільської ради;

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Шаровечківської сільської ради.

Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

 

6.4 Організація санітарного очищення території села

 

6.4.1  Загальносільським санітарним днем на території Шаровечківської сільської ради встановлюється день вивозу сміття із населених пунктів.

6.4.2. Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території населених пунктів Шаровечківської сільської ради покладається на виконком сільської ради.

 

6.5    Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту

Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Шаровечківської сільської ради , утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи і організації можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6    Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

 

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь