Шаровечківська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Хмельницької громади

Проект бюджету Шаровечківської ОТГ на 2020 рік

Дата: 02.12.2019 17:41
Кількість переглядів: 420

 

 

 
  Описание: Описание: Описание: Герб_МВ

ШАРОВЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ, ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Сапунова, 37/2, с.Шаровечка Хмельницького району, Хмельницької області, 31336,

тел./факс (0382) 67-21-95, моб. 0972474664, E-mail: Sharovechka@i.ua Код ЄДРПОУ 04403918

 

          

 

П РО ЕК Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

          29 листопада 2019 року                                                      27 сесія сільської ради

                       7 скликання

 

 

 

 

 

Про місцевий бюджет Шаровечківської

сільської ради на 2020 рік

 

 

      Керуючись    Бюджетним  кодексом України,  ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада    

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 1. Визначити на 2020 рік :

 

доходи місцевого бюджету у сумі 26454000 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 26258970 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 195030 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки місцевого бюджету у сумі 26454000 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 22585600 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 3868400 гривень;

 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 386840 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним  фондом місцевого бюджету у сумі 386840  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50000 гривень, що становить 0,22 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

 

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50000 гривень, що становить 0,22 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

Передати з місцевого бюджету Шаровечківської сільської ради  іншу субвенцію Хмельницькому районному бюджету  в сумі 129500 гривень на фінансування установ, які надають послуги жителям населених пунктів  Шаровечківської сільської ради, але належать до спільної власності територіальних громад Хмельницького району.

 

Передати субвенцію  з місцевого бюджету Шаровечківської ради  796400 гривень  Хмельницькому районному бюджету  на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, для  надання послуг жителям Шаровечківської сільської ради Хмельницького району установами, які належать до спільної власності територіальних громад Хмельницького району.

 

Отримати місцевому бюджету Шаровечківської сільської ради додаткову дотацію з Хмельницького обласного бюджету в сумі _________гривень.

 

 1. Затвердити  на 2020 рік розподіл коштів  бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 4658070 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

 

  1. До доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти,  визначені статтями 93, 96, 97, 101, 103, 1032 , 1034, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтями 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження  відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:
 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 6060000 гривень;
 • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі  796400 гривень.
 • базова дотація  в сумі 1888000 гривень.
  1. Джерелом формування у частині фінансування є надходження, визначені підпунктом 4 пункту 1 статті 15, пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування  спеціального  фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

 

  1. У частині  доходів є надходження, визначені статтями 691, 71  Бюджетного кодексу України, а також   надходження  відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

 

  1. У частині фінансування є надходження, визначені підпунктом 4 пункту 1 статті 15, пунктом 1 статті 71, пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити,  що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами  пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності Шаровечківської сільської ради (за рахунок джерел, визначених підпунктами 7.1 та 7.2 пункту 7 до цього рішення);

 

заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктами 7.1 та 7.2 пункту 7 до цього рішення);

 

видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами сільської ради, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених підпунктами 7.1 та 7.2 пункту 7 до цього рішення);

 

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання майна бюджетних установ сільської ради, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених підпунктами 7.1 та 7.2 пункту 7 до цього рішення).

 

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1.  Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові – Бондару Б.Й.   отримати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
  1. Позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
  2.   Позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевого бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
  1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.
  2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
  3.  Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та позиками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що  настає за звітним;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
  1. Взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України.
  2.  Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 1. Затвердити головним розпорядником коштів сільського бюджету  -  сільського голову Бондара Болеслава Йосиповича:

    12.1 Здійснювати у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету);

  1. З метою оперативного використання коштів по централізованих заходах, дозволити постійній комісії сільської ради з питань   бюджету уточнювати дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми міжбюджетних трансфертів  (дотацій, субвенцій)  із державного та обласного бюджетів із наступним затвердженням на сесії сільської ради та проводити розподіл зазначених трансфертів за погодженням постійної комісії сільської ради з питань бюджету. Зазначені зміни вважати змінами внесеними до сільського бюджету на 2020 рік.
  2. Постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва приймати рішення про перерозподіл витрат між напрямками витрат та розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та  економічною ознакою у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків бюджету сільської ради.   

 

  

 

 1. Додатки № 1,2,3,5,6,7,9   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1.  Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.

 

 1.  На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України опублікувати дане рішення на офіційному сайті громади.

 

16.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва (голова Міхалець О.В. ).

 

 

                 Сільський голова                                              Б.Й.Бондар

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь